KHOẢNG 52.000 NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI 18 THÁNG

KHOẢNG 52.000 NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI 18 THÁNG

Trang chủ » Tin tức » KHOẢNG 52.000 NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI 18 THÁNG

Một số người có PGWP ở Canada có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Chính phủ Canada có một chính sách mới nhằm giúp đỡ những cựu du học sinh đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khi sống ở Canada.

giấy phép lao động mới

Giấy phép làm việc sau Đại học (PGWP)

Mục đích của chính sách này là giúp người có PGWP có thêm thời gian để có được kinh nghiệm làm việc tại Canada mà họ cần để sau đó đủ điều kiện tham gia chương trình nhập cư Canada. Chính quyền liên bang và tỉnh rất chú trọng vào việc giữ chân các cựu du học sinh là người nhập cư. Lý do cho điều này là nghiên cứu của chính phủ cho thấy các cựu sinh viên quốc tế có xu hướng hòa nhập nhanh chóng vào thị trường việc làm Canada sau khi có được thường trú nhân.

Với sự suy thoái do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra, những người nắm giữ PGWP có thể gặp khó khăn để có được kinh nghiệm làm việc mà họ cần để nhập cư Canada. Chính sách công mới này sẽ cho phép họ nhận được giấy phép lao động mở có giá trị trong tối đa 18 tháng.

IRCC ước tính có tới 52.000 người sở hữu PGWP có thể được hưởng lợi từ chính sách này. Các ứng viên có thời hạn đến ngày 27 tháng 7 năm 2021 để nộp đơn xin cấp giấy phép lao động mới này.

Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm:

  • Sở hữu PGWP đã hết hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2020 hoặc PGWP sẽ hết hạn trong vòng 4 tháng kể từ ngày đăng ký của bạn
  • Đã ở Canada vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 khi chính sách này có hiệu lực và vẫn ở trong nước
  • Có trạng thái tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đã đăng ký để khôi phục trạng thái của mình hoặc sẽ đăng ký để khôi phục trạng thái của bạn
  • Bạn đề cập trong đơn đăng ký của bạn rằng bạn đang nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới này
  • Bạn có hộ chiếu hợp lệ. IRCC khuyến khích bạn đảm bảo hộ chiếu của bạn có giá trị ít nhất 18 tháng kể từ ngày đơn đăng ký của bạn được chấp thuận. Nếu hộ chiếu của bạn hết hạn dưới 18 tháng, giấy phép lao động mở mà bạn nhận được sẽ có thời hạn tương ứng như thời hạn hiệu lực của hộ chiếu.

PGWP phổ biến đối với các cựu sinh viên quốc tế vì nghiên cứu cho thấy phần lớn trong số họ muốn nộp đơn xin nhập cư Canada. Những người tốt nghiệp từ một Học viện Học tập được Chỉ định (DLIs) có thể đăng ký để lấy PGWP trong thời gian tối đa là ba năm.

Kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp mà họ có được ở Canada rất được mong muốn trong số hơn 100 con đường công nhân lành nghề khác nhau của Canada. Những chương trình như Express Entry, Chương trình Trải nghiệm Quebec, Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) đều cộng điểm cho những ứng viên có kinh nghiệm tại Canada.

Nói chung, một người chỉ có thể nhận PGWP một lần trong đời. Điều này có nghĩa là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hiện không thể ở lại Canada với tư cách là người nhập cư do thị trường lao động yếu hơn vì họ có thể đã bị cho thôi việc, phải rất khó khăn để đảm bảo giữ được công việc hoặc đã bị cắt bớt giờ làm việc.

Chính sách này là một phần trong nỗ lực chung của Canada nhằm hỗ trợ mức độ nhập cư cao trong và sau đại dịch. Canada đang đặt mục tiêu chào đón hơn 400,000 người nhập cư mới mỗi năm theo Kế hoạch Cấp độ Nhập cư 2021-2023. Việc tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế theo đuổi kinh nghiệm làm việc của Canada trong thời kỳ đại dịch sẽ cung cấp cho Canada một nguồn nhân tài toàn cầu lớn hơn để lựa chọn khi họ tìm cách đạt được các mục tiêu nhập cư cao để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau COVID.

Copyright © 2018 CANADA JOURNEY. All rights reserved.
Design by Nina.vn
Hotline tư vấn miễn phí: 02836364548
Zalo