Du lịch | du học | Định Cư | Canada | Campbell

Du lịch | du học | Định Cư | Canada | Campbell

Trang chủ » Tin tức » Những điều cần biết về Giấy phép Lao động Sau tốt nghiệp tại Canada

Ngày 14 tháng 2 năm 2019, Bộ Di Trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo nhiều thay đổi liên quan đến Giấy phép Lao động Sau tốt nghiệp dành cho du học sinh.Chương trình Giấy phép Lao động sau tốt nghiệp (PGWPP)

Giấy phép Lao động Sau tốt nghiệp cho phép sinh viên đã tốt nghiệp từ Các tổ chức học tập được chỉ định (DLI) của Canada có được giấy phép lao động mở để tích lũy kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Canada. Kinh nghiệm làm việc có kỹ năng tại Canada trong mã nghề nghiệp quốc gia A, O hoặc B có được thông qua PGWPP giúp sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện cư trú vĩnh viễn tại Canada thông qua diện Định cư Canada theo diện tay nghề kinh nghiệm, thuộc chương trình Express Entry.

Như với tất cả các giấy phép làm việc mở khác, Giấy phép lao động sau tốt nghiệp cho phép sinh viên tốt nghiệp:
 
 • làm việc toàn thời gian
 • làm việc bán thời gian
 • tự làm chủ

Hiệu lực Giấy phép lao động sau tốt nghiệp 

Giấy phép Lao động sau tốt nghiệp có thể được cấp dựa trên thời lượng của chương trình học trong tối thiểu 8 tháng cho đến tối đa 3 năm.

Thời hạn của PGWPP được xem xét dựa trên thời hạn của chương trình học tại Canada và xác nhận bằng các tài liệu hỗ trợ. Thời gian nghỉ theo lịch trình định kỳ (ví dụ: nghỉ đông và hè) được bao gồm trong thời gian tích lũy theo thời hạn của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.
 
1.    Xác định thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 
Đối với các chương trình học ít nhất 8 tháng và dưới 2 năm hoặc các chương trình học nghề ít nhất 900 giờ và dưới 1,800 giờ, độ dài của Giấy phép lao động phải trùng với độ dài của chương trình, như được xác nhận bởi một Tổ chức học tập được chỉ định (DLI) đủ điều kiện trong văn bản xác nhận hoàn thành chương trình (chẳng hạn như thư hoàn thành chính thức hoặc bảng điểm). Các kỳ nghỉ theo lịch trình định kỳ sẽ không bị trừ vào thời hạn của Giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp.
 
Đối với các chương trình học kéo dài từ 2 năm trở lên hoặc chương trình học nghề từ 1,800 giờ trở lên, nếu độ dài của chương trình được xác nhận bởi DLI đủ điều kiện trong văn bản xác nhận hoàn thành chương trình (như thư chính thức hoặc bảng điểm) thì thời hạn của giấy phép lao động là 3 năm.

Trong trường hợp, học sinh đã hoàn thành nhiều hơn một chương trình từ DLI đủ điều kiện trong vòng 2 năm và mỗi chương trình học đáp ứng tất cả các yêu cầu PGWPP, kéo dài ít nhất 8 tháng hoặc 900 giờ. Độ dài của giấy phép làm việc sẽ là tổng độ dài của các chương trình. Nếu tổng thời lượng là hơn 2 năm hoặc hơn 1,800 giờ, giấy phép lao động có thể có hiệu lực đến 3 năm.
 
2.    Rút ngắn chương trình học
 
Nếu một sinh viên hoàn thành việc học của họ trong thời gian ngắn hơn thời lượng thông thường của chương trình, Giấy phép lao động sau tốt nghiệp nên được đánh giá theo thời lượng của chương trình học.

Ví dụ, nếu sinh viên theo học chương trình học thông thường kéo dài 1 năm, nhưng sinh viên hoàn thành các yêu cầu cho chương trình học trong vòng 8 tháng, họ có thể đủ điều kiện để có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp có hiệu lực 1 năm.
 
3.    Học từ xa

Học từ xa có thể được xem là học trực tuyến. Sinh viên hoàn thành chương trình học bằng cách học từ xa (bên ngoài hoặc bên trong Canada) không đủ điều kiện để được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.

Nếu hơn 50% tổng thời lượng chương trình học được hoàn thành bằng cách học từ xa, chương trình có thể được coi là chương trình đào tạo từ xa và người nộp đơn không đủ điều kiện để có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nếu ít hơn 50% tổng thời lượng chương trình học được hoàn thành bằng cách học từ xa, Giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp có thể được cấp. Hiệu lực phải dựa trên thời lượng của chương trình, như được xác nhận bởi DLI đủ điều kiện, bao gồm các khoản tín chỉ tích lũy được từ tất cả các khóa học trên lớp và từ xa.

Nếu các khóa học từ xa được hoàn thành bên ngoài Canada, chúng sẽ bị loại trừ khỏi thời gian tích lũy trong thời hạn của Giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp.
 
4.    Sinh viên chuyển trường
 
Trong trường hợp một sinh viên chuyển trường giữa các DLI Canada đủ điều kiện, thời gian học kết hợp phải kéo dài ít nhất 8 tháng để đủ điều kiện xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.

Trong trường hợp một sinh viên tốt nghiệp từ một DLI đủ điều kiện sau khi đã chuyển từ một tổ chức không đủ điều kiện, chỉ có thời gian ở DLI đủ điều kiện được tính để cấp giấy phép lao dộng sau tốt nghiệp. Thời gian ở tổ chức đủ điều kiện phải ít nhất 8 tháng.
 
5.    Các chương trình học có thành phần nước ngoài
 
Nếu một sinh viên hoàn thành chương trình học tại Canada có thành phần ở nước ngoài, họ đủ điều kiện cho PGWPP, miễn là họ có được chứng chỉ giáo dục Canada từ DLI đủ điều kiện. Tuy nhiên, thời hạn của giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp dựa trên thời gian họ học ở Canada. 

Đăng ký Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 
1.    Nộp đơn đăng ký Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 
Kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2019, ứng viên phải nộp đơn xin Giấy phép lao động việc trong vòng 180 ngày kể từ khi nhận được xác nhận bằng văn bản (như thư chính thức hoặc bảng điểm) từ cơ sở giáo dục xác nhận rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học. Thời gian được kéo dài gấp đôi so với trước đây là 90 ngày. Đây là một thay đổi khả quan cho các bạn du học sinh.

Người nộp đơn có thể nộp đơn xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp từ Canada nếu Giấy phép du học của họ vẫn còn hiệu lực. Nếu Giấy phép du học của ứng viên không còn hiệu lực và họ muốn ở lại Canada, họ phải nộp đơn tình trạng du khách trước khi Giấy phép du học hết hạn.

Cựu sinh viên quốc tế thay đổi trạng thái của họ sang tình trạng du khách trước khi Giấy phép du học hết hạn, trong khi chờ thông báo tốt nghiệp từ tổ chức của họ, cũng có thể xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp từ Canada.

Công dân nước ngoài không xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp và Giấy phép du học không hợp lệ hoặc hết hạn, phải rời khỏi Canada hoặc nộp đơn xin thay đổi tình trạng của họ ở Canada. Họ cũng có thể đăng ký khôi phục tình trạng cư trú tạm thời.

Công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp từ nước ngoài.
 
2.    Quyền làm việc sau khi nộp đơn xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp xin giấy phép lao động trước khi hết hạn Giấy phép du học sẽ được phép làm việc toàn thời gian mà không cần giấy phép làm việc trong khi chờ quyết định về đơn xin của họ nếu tất cả các điều sau được đáp ứng:
 
 • Họ là hoặc từng là người có Giấy phép du học hợp lệ tại thời điểm nộp đơn xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.
 • Họ đã hoàn thành chương trình học tập của họ.
 • Họ đáp ứng các yêu cầu để làm việc ngoài trường mà không có giấy phép lao động nghĩa là họ là một sinh viên toàn thời gian theo học tại DLI trong một chương trình đào tạo sau trung học, đào tạo nghề hoặc chuyên nghiệp ít nhất 6 tháng trong khoản thời gian dẫn đến việc cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ.
 • Họ không vượt quá số giờ làm việc cho phép khi không có giấy phép lao động là 20 giờ/1 tuần trong thời gian theo học một chương trình học hoặc thời gian không giới hạn trong một kỳ nghỉ.

Ứng viên phải ngừng làm việc ngay khi được IRCC thông báo rằng đơn xin giấy phép lao động của họ bị từ chối.
 
3.    Vợ chồng và các đối tác hợp pháp của người có giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Vợ / chồng và bạn đời hợp pháp của những người có giấy phép lao động sau tốt nghiệp có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động mở theo diện miễn trừ C41 (vợ / chồng và các đối tác hợp pháp của lao động có tay nghề).

Điều kiện để xin Giấy phép Lao động sau khi tốt nghiệp

Ứng viên chỉ có thể nhận được 1 giấy phép lao động sau tốt nghiệp duy nhất trong đời.

Để có được giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, ứng viên hiện phải giữ tình trạng tạm trú hợp lệ hoặc đã rời khỏi Canada. Họ phải tốt nghiệp từ một Tổ chức học tập được chỉ định đủ điều kiện. Họ cũng phải gửi bằng chứng rõ ràng rằng họ đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 
 • Họ đã hoàn thành chương trình đào tạo học thuật, đào tạo nghề hoặc chuyên nghiệp tại một tổ chức đủ điều kiện ở Canada có thời hạn ít nhất 8 tháng.
 • Họ đã duy trì tình trạng sinh viên toàn thời gian ở Canada trong mỗi buổi học của một hoặc nhiều chương trình học mà họ đã hoàn thành và đăng ký trong đơn xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp. Ngoại lệ chỉ bao gồm các trường hợp sau:
  • nghỉ học
  • buổi học cuối cùng
 • Họ đã nhận được bảng điểm và thư chính thức từ DLI đủ điều kiện xác nhận rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học. Lưu ý: Bảng điểm và thư chính thức phải được đưa vào đơn xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.
Trong vòng 180 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp, ứng viên cũng phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 
 • Họ có giấy du học tập hợp lệ.
 • Họ đã từng có một giấy phép du học.
 • Họ được phép du học tại Canada mà không cần phải xin giấy phép du học theo Quy định bảo vệ người nhập cư và tị nạn.
Sinh viên không đủ điều kiện nếu họ
 
 • trước đây đã được cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 • nhận được tài trợ từ Bộ Toàn cầu Canada (GAC)
 • tham gia Chương trình Giải thưởng của Chính phủ Canada do GAC tài trợ
 • nhận được học bổng cơ hội bình đẳng, Canada – Chile
 • tham gia Chương trình trao đổi học giả Canada của Trung Quốc – Canada
 • tham gia Chương trình học bổng của Tổ chức các tỉnh bang Hoa Kỳ
 • hoàn thành phần lớn các tín chỉ của họ bằng cách học từ xa
 • hoàn thành chương trình học được cung cấp bởi một tổ chức không thuộc Canada ở Canada, bất kể thời gian lưu trú tại Canada là bao lâu
Người nộp đơn cung cấp Thư xác nhận hoàn thành chương trình học và Bảng điểm, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác.

Những Chương trình và Tổ chức giáo dục đủ điều kiện để nhận được Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng rằng chương trình mình theo học tại Canada được cung cấp bởi một trong những Tổ chức học tập được chỉ định (DLIs) của Canada sau đây:
 
 • Một tổ chức sau trung học công lập, chẳng hạn như
  • Một trường cao đẳng
  • Một trường thương mại hoặc kỹ thuật
  • Một trường đại học
  • CEGEP (tại Quebec)
 • Một tổ chức sau trung học tư nhân hoạt động theo các quy tắc và quy định giống như các tổ chức công lập ở Quebec
 • Một tổ chức trung học hoặc sau trung học tư nhân tại Quebec cung cấp các chương trình đủ điều kiện từ 900 giờ trở lên, có cấp:
  • Bằng tốt nghiệp nghề (DVS)
  • Chứng thực chuyên môn hóa nghề nghiệp (AVS)
 • Một tổ chức tư nhân Canada, được ủy quyền bởi đạo luật cấp tỉnh để cấp bằng, chẳng hạn như bằng liên kết, cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ, nhưng chỉ khi sinh viên theo học một chương trình có cấp bằng, theo ủy quyền của tỉnh, có thể không bao gồm tất cả các chương trình học được cung cấp bởi các tổ chức tư nhân
Sinh viên không đủ điều kiện để có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp nếu họ theo học những chương trình sau:
 
 • Chương trình tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai
 • Những chương trình về các vấn đề chung hoặc các khóa học cải thiện bản thân
 • Một khóa học hoặc chương trình học tại một trường cao đẳng nghề tư nhân
 
Nguồn tham khảo: www.canada.ca

 

Copyright © 2018 CANADA JOURNEY. All rights reserved.
Design by Nina.vn
Hotline tư vấn miễn phí: 02836364548
Zalo