PHÍ XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỊNH CƯ CANADA CỦA CHÍNH PHỦ

Định cư Canada tốn bao nhiêu tiền? Ngoài phí sinh hoạt, đi lại,... bạn sẽ cần trả phí xử lí hồ sơ du lịch, làm việc hoặc Du học Canada. Chính phủ Canada có quy định rất rõ ràng về phí xử lý hồ sơ của từng loại hồ sơ và đăng trên web chính phủ hoặc CIC. Cùng Canada Journey điểm qua một số loại phí chính phủ phổ biến khi làm visa du lịch/ làm việc hoặc du học Canada nhé.

1.Phí xử lý hồ sơ định cư Canada - diện Nhập cư kinh tế

Bao gồm các chương trình:

 • Agri-food pilot
 • Atlantic immigration pilot
 • Atlantic immigration program
 • Provincial nominee (not Express Entry)
 • Canadian experience class
 • Federal skilled workers
 • Federal skilled trades
 • Rural and northern immigration pilot

Quebec-selected skilled workers

 • Phí hồ sơ (bao gồm phí xử lý 825$CAN và phí thường trú 500$CAN): 1,325 $CAN
 • Phí hồ sơ (không bao gồm phí thường trú): 825$CAN
 • Phí bao gồm người hôn phối hoặc đối tác (bao gồm phí xử lý 825$CAN và phí thường trú 500$CAN): 1,325 $CAN
 • Phí bao gồm người hôn phối hoặc đối tác không bao gồm phí thường trú): 825$CAN
 • Phí bao gồm trẻ em phụ thuộc: 225$CAN/bé

Phí sinh trắc học (Biometrics): 

 • Biometrics cho 1 người: 85$CAN ~ 70USD
 • Biometric cho cả gia đình từ 2 người trở lên: 170$CAN ~ 140USD

2.Phí xử lý định cư Canada - nhập cư diện Bảo lãnh

Bao gồm các chương trình:

 • Bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái
 • Bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà
 • Bảo lãnh con nuôi hoặc người thân khác

2.1.Bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái

 • Bảo lãnh cho vợ/chồng hoặc bạn đời (Phí bảo lãnh 75$CAN, phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN và phí quyền thường trú 500$CAN): 1.050 $CAN
 • Bảo lãnh cho vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn mà không bao gồm phí quyền thường trú (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN): 550 $CAN
 • Bảo lãnh trẻ em phụ thuộc (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý 75$CAN: 150  $CAN/mỗi trẻ em

Phí sinh trắc học (Biometrics):

 • Biometrics cho 1 người: 85$CAN ~ 70USD
 • Biometric cho cả gia đình từ 2 người trở lên: 170$CAN ~ 140USD

Trung bình phí sinh hoạt 10 tỉnh bang Canada là bao nhiêu?


2.2.Bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà

 • Bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà (Phí bảo lãnh 75$CAN, phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN và phí quyền thường trú 500$CAN): 1.050 $CAN
 • Bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà của bạn mà không bao gồm phí quyền thường trú (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN): 550 $CAN
 • Bảo lãnh trẻ em phụ thuộc (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý 75$CAN: 150  $CAN/mỗi trẻ em

Phí sinh trắc học (Biometrics):

 • Biometrics cho 1 người: 85$CAN ~ 70USD
 • Biometric cho cả gia đình từ 2 người trở lên: 170$CAN ~ 140USD

3. Bảo lãnh con nuôi hoặc người thân khác

 • Bảo lãnh người thân trên 22 tuổi (Phí bảo lãnh 75$CAN, phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN và phí quyền thường trú 500$CAN): 1.050 $CAN
 • Bảo lãnh người thân trên 22 tuổi mà không bao gồm phí quyền thường trú (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý người nộp đơn chính 475$CAN): 550 $CAN
 • Bảo lãnh trẻ em phụ thuộc, con nuôi (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý 75$CAN: 150  $CAN/mỗi trẻ em
 • Bảo lãnh người thân dưới 22 tuổi và không có trẻ em phụ thuộc (Phí bảo lãnh 75$CAN, phí xử lý người nộp đơn chính 75$CAN và phí quyền thường trú 500$CAN): 650 $CAN
 • Bảo lãnh người thân dưới 22 tuổi và không có trẻ em phụ thuộc mà không bao gồm phí quyền thường trú (Phí bảo lãnh 75$CAN và phí xử lý người nộp đơn chính 75$CAN): 150 $CAN
 • Bao gồm người hôn phối của người thân (Phí bảo lãnh 550$CAN và phí quyền thường trú 500$CAN): 1.050 $CAN
 • Bao gồm người hôn phối của người thân mà không bao gồm phí quyền thường trú: 550$CAN

Phí sinh trắc học (Biometrics)

 • Biometrics cho 1 người: 85$CAN ~ 70USD
 • Biometric cho cả gia đình từ 2 người trở lên: 170$CAN ~ 140USD

4. Phí cấp thẻ thường trú nhân Canada

 • Phí thẻ thường trú (PR card):  50$CAN. Thẻ PR chỉ có thể được giao đến một địa chỉ tại Canada. Nếu bạn đang ở bên ngoài Canada và không có sẵn một thẻ PR còn hiệu lực hoặc nếu thẻ của bạn bị mất hoặc bị trộm bạn cần nộp giấy thông hành dành cho thường trú nhân (permanent resident travel document) để trở lại Canada

5. Phí Quyền Công dân Canada (Citizenship)

Phí Quốc tịch

 • Người lớn (18 tuổi trở lên, bao gồm phí xử lý 530$CAN và phí quyền công dân 100$CAN): 630 $CAN
 • Trẻ em (dưới 18 tuổi): 100$CAN

 

Tin tức khác
Du học Canada cần biết: bầu cử Ontario năm 2022 và ảnh hưởng
Trong khi du học sinh quốc tế ở Ontario, Canada không thể bỏ phiếu, kết quả của cuộc bầu cử cấp tỉnh vào tháng 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến họ thông qua các chính sách mới trong các lĩnh vực như giáo dục và nhà ở...
Du học sinh quốc tế ở Canada: IRCC còn quá nhiều hồ sơ tồn đọng dẫn đến sự chậm trễ VISA du học
Nhận được giấy phép du học Canada của bạn đúng hạn để bắt đầu bước vào đại học đôi khi cần sự may mắn. Một báo cáo gần đây của CBC tiết lộ rằng hồ sơ của sinh viên quốc tế hiện đang bị quá tải bởi thời gian xét duyệt thị thực kéo dài hàng tháng đến Canada, điều này đã khiến kế hoạch học tập của họ bị chậm trễ.
CỤC THỐNG KÊ CANADA
Chống kê Canada (viết tắt StatCan; tiếng Pháp là Statistique Canada), được thành lập vào năm 1971, là cơ quan của Chính phủ Canada được ủy quyền sản xuất số liệu thống kê để giúp hiểu rõ hơn về Canada, dân số, tài nguyên, kinh tế, xã hội và văn hóa . StatCan có trụ sở chính tại Ottawa.
PHÍ XỬ LÝ HỒ SƠ DU LỊCH, LÀM VIỆC, DU HỌC CANADA CỦA CHÍNH PHỦ
Bạn muốn nộp hồ sơ xin visa Canada hoặc xin định cư Canada nhưng không biết cần bao nhiêu chi phí? Câu trả lời có thể tìm thấy dễ dàng trên website của chính phủ Canada cic.gc.ca hoặc canada.ca. Chính phủ Canada có quy định rất rõ ràng về phí xử lý hồ sơ của từng loại hồ sơ. Cùng Canada Journey điểm qua một số loại phí chính phủ phổ biến khi làm visa và định cư Canada nhé.
QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH VIỆT NAM TỪ 01/01/2022
Bộ Y tế Việt Nam có Công văn số 10688/BYT-MT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam từ ngày 01/01/2022 như sau: